Damian Sekulic

2014. i 2013. Službeni vozač Lenzokart team-a

 

 

 

                   2012  Prvak Hrvatske      2011   Prvak Hrvatske     2010  Prvak Hrvatske     2009   Prvak Hrvatske

                     Najbolji junior                 Najbolji junior                Prvak ZAS-a                    Prvak ZAS-a

                                                             Zlatna kaciga                                                          Najbolji junior

                                                             Prvak Reg. sjever

           

                                     

      

Copyright 2011 Damian Sekulic. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!